EMİSYON ÖLÇÜMLERİ
S.No Parametre Analiz Metodu Standart Adı, No.
1 Sabit Kaynak Emisyonlarında CO ve O2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039
2 Sabit Kaynak Emisyonlarında CO2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039
3 Sabit Kaynak Emisyonlarında NOx (NO+NO2) Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu EPA CTM 022
4 Sabit Kaynak Emisyonlarında SO2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935
5 Destile Yakıtların Yanmasıyla Meydana
Gelen Duman Yoğunluğu (İslilik) Tayini
Bacharach Yöntemi TS 9503
6 Sabit Kaynak Emisyonları Tanecikli
Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini
Gravimetrik Metod TS ISO 9096
EPA Metot 5
EPA Metot 17
7 Sabit Kaynak Emisyonları -Tozun Düşük
Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini -Bölüm 1
Referans Yöntemi TS EN 13284-1
8 Sabit Kaynak Emisyonlarında
Nem İçeriğinin Tayini
Gravimetrik Metod EPA Metot 4
9 Nem probu ile nem tayini
( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için)
Nem Probu Tayini İşletme içi
metot - ENV01
10 Nokta Kaynak Emisyonları - Borulardaki Gaz Akışlarının Hız Ve Debisinin Ölçülmesi Pitot Tüpü Metod TS ISO 10780
11 Sabit kaynak emisyonları
Gaz halindeki münferit organik bileşiklerin kütle derişimlerinin tayini
Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu TS EN 13649
12 Halojenlerin (HBr, HF, HCl, Cl2, Br2,) İzokinetik Yöntemle Örneklemesi ve Tayini İyon Kromatografik Metot ile Tayin EPA Metot 26 A
SM 4110 B
13 Halojenlerin (HBr, HF, HCl, Cl2,Br2,) İzokinetik Olmayan Yöntemle Örneklemesi ve Tayini İyon Kromatografik Metot ile Tayin EPA Metot 26
SM 4110 B
14 Klorür ve Hidrojen Klorür Örneklemesi ve Tayini Spektrofotometrik Metot TS EN 1911-1
TS EN 1911-2
TS EN 1911-3
15 Florür ve Hidrojen Florür Örneklemesi ve Tayini Spektrofotometrik Metot EPA Metot 13A
16 Ağır Metal Örneklemesi ve Tayini
(Gümüş:Ag, Arsenik:As, Baryum:Ba, Berilyum:Be, Kadmiyum:Cd, Kobalt:Co, Krom:Cr, Bakır:Cu, Cıva:Hg, Magnezyum:Mg, Nikel:Ni, Fosfor:P, Kurşun:Pb, Antimon:Sb, Selenyum:Se, Talyum:Tl)
ICP-OES Metodu ile Tayini EPA Metot 29
EPA 200.7