İMİSYON ÖLÇÜMLERİ
S.No Parametre Analiz Metodu Standart Adı, No.
1 Havada süspansiyon durumunda bulunan
PM10 madde miktarı tayini
Gravimetrik Metod EPA CFR Part 50
2 Çöken toz-hava kirliliği ölçme metotları
çökelti ölçme cihazı kurma ve çalıştırma
Gravimetrik Metod TS 2341