ANALİZ TALEP FORMU
Müşteri Adı
Üretim Konusu
İlgili Kişi (Görevi)
Müşteri Adresi
Faaliyetin Bulunduğu Yer
Tel/Faks
E-Mail
   
Talep Edilen Analizler Onay Analiz Metodu
pH SM 4500 H+ B
Elektriksel İletkenlik SM 2510 B
Sıcaklık SM 2550 B
Bulanıklık SM 2130 B
Renk SM 2120 C
Sıcaklık SM 2550 B
Çözünmüş Oksijen Tayini SM 4500-O G
Askıdaki Katı Madde SM 2540 D
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) SM 5220 C
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) SM 5210 D
Yağ Gres Tayini SM 5520 D
Çözünmüş Katı Madde SM 2540 C
Çökebilen Katı Madde SM 2540 F
Amonyak-Amonyum Azotu SM 4500-NH3B-F
Bromür(Br-) Tayini SM 4110 B
Florür(F-) Tayini SM 4110 B
Klorür(Cl-) Tayini SM 4110 B
Nitrat (NO3) Tayini SM 4110 B
Nitrit(NO2) Tayini SM 4110 B
Sülfat(SO42-) Tayini SM 4110 B
Fosfat(SO42-) Tayini SM 4110 B
Cr +6 Tayini SM 3500-Cr B
Sülfit Tayini SM 4500 SO32- B
Sülfür Tayini SM 4500 S2- F
Su ve Atık Sulardan Numune Alma TS ISO 5667-10
Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-6
Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291
Alüminyum(Al) EPA 200.7
Antimon(Sb) EPA 200.7
Arsenik(As) EPA 200.7
Talep Edilen Analizler Onay Analiz Metodu
Berilyum(Be) EPA 200.7
Bakır(Cu) EPA 200.7
Baryum(Ba) EPA 200.7
Bor(B) EPA 200.7
Cıva(Hg) EPA 200.7
Çinko(Zn) EPA 200.7
Demir(Fe) EPA 200.7
Fosfor(P) EPA 200.7
Kadmiyum(Cd) EPA 200.7
Kalay(Sn) EPA 200.7
Kalsiyum(Ca) EPA 200.7
Kobalt(Co) EPA 200.7
Krom(Cr) EPA 200.7
Kurşun(Pb) EPA 200.7
Seryum(Ce) EPA 200.7
Magnezyum(Mg) EPA 200.7
Mangan(Mn) EPA 200.7
Molibden(Mo) EPA 200.7
Nikel(Ni) EPA 200.7
Potasyum(K) EPA 200.7
Selenyum(Se) EPA 200.7
Lityum(Li) EPA 200.7
Sodyum(Na) EPA 200.7
Talyum(Tl) EPA 200.7
Titanyum(Ti) EPA 200.7
Vanadyum(V) EPA 200.7
PM10 EPA 40 CFR PART 50
Çöken Toz TS 2341
Çevre Gürültüsü TS ISO 1996-2
Çevre Gürültüsü TS 9315 ISO 1996-1
 
Analizlerle İlgili Diğer Talepler