KİŞİSEL MARUZİYET VE İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

KİŞİSEL MARUZİYET VE
İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

KİŞİSEL MARUZİYET VE İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİ
Kamu ile özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışma ve T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Tozla Mücadele Yönetmeliği, Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliği, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik vb. yönetmelikler doğrultusunda yapılan ölçümleri kapsar.