EnviroLab Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı

KURUMSAL

Enviro Mühendislik, 2007 yılı mayıs ayında çevre mevzuatları konusunda; mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere Konya’da faaliyetine başlamıştır.

Firmamız, farklı akademik geçmişlere sahip,konusunda uzman ve yeniliklere kolay uyum sağlayabilen, genç bir kadronun oluşturduğu; mühendislik ,danışmanlık ve çevre ölçüm-analiz laboratuarı bölümlerinden oluşmaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyalarının hazırlanması amacıyla; T.C Çevre ve Orman Bakanlığı 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince ‘Çed Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası’ hazırlamaya yetkili olduğunu belirten 28.02.2008 tarih ve 124 nolu ‘’Yeterlilik Belgesi’’ ne sahiptir.

Ayrıca 29.4.2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği’ nin 11. maddesi uyarınca yeterlilik belgesi almak için, konusunda uzman ekibi oluşturmuş ve 31/12/2010 tarihinde Konya'da ilk, Türkiye genelinde 55. sırada yer alarak Çevre Danışmanlık Yetki Belgesini almaya hak kazanmıştır.

Çevre Ölçüm ve Analiz laboratuarı bölümü ise; Su Atıksu Analizleri,İmisyon  ve Gürültü Ölçümleri konularında; T.C. Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı’ ndan Ön Yeterlik Belgesi ile yetkilendirilmiş,TS EN ISO/EIC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarı Genel Şartları standardı kapsamında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.